Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Paulie Pocket. De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Paulie Pocket zijn van toepassing op alle leveringen. Door het plaatsen van een bestelling bij Paulie Pocket geeft de klant aan met deze voorwaarden akkoord te gaan en aanvaardt de klant bovendien dat deze deel uitmaken van de koopovereenkomst tussen klant en Paulie Pocket. Alle prijzen op de website staan vermeld in euro’s, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Paulie Pocket behoudt zich het recht voor de prijzen van de artikelen tussentijds te wijzigen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van bekendmaking op de website en gelden niet voor de bestellingen die op dat moment al in behandeling zijn.

Alle weergegeven informatie op deze site is onder voorbehoud van druk,- type en zetfouten. De aanbiedingen van Paulie Pocket gelden zolang de voorraad strekt. Paulie Pocket-artikelen blijven eigendom van Paulie Pocket totdat de klant aan zijn voorwaarden heeft voldaan. Paulie Pocket zal er altijd naar streven eventuele geschillen die voor kunnen komen in goed overleg met de betreffende klant op te lossen. Op alle mogelijke conflicten sorterend die onder deze voorwaarden vallen is het Nederlands recht van toepassing. Indien Paulie Pocket door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht-toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige schadevergoeding. Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke Paulie Pocket niet aan te rekenen zijn.

Bestellingen

Paulie Pocket neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De overeenkomst tussen de klant en Paulie Pocket wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling plaatst door op de knop ‘Bestelling plaatsen’ te klikken. De klant ontvangt dan ter informatie een e-mail met een bestelnummer ter bevestiging van de bestelling. Indien de klant deze niet mocht ontvangen is de overeenkomst toch van kracht.

Betalingen

Betaling is mogelijk via, IDEAL, vooruitbetaling per bank en via Paypal.
Paulie Pocket gaat tot levering over zodra de volledige betaling is ontvangen.
Het aankoopbedrag dient binnen 7 dagen bijgeschreven te zijn op de rekening van Paulie Pocket. Indien de betaling niet binnen 7 dagen is voldaan zal Paulie Pocket de bestelling annuleren. De klant heeft hierna geen rechten meer op de geannuleerde bestellingen.